Beste lezer, in verband met mantelzorg en de naderende schoolvakantie, vragen wij u rekening te houden met een verlengde levertijd van een aantal weken (Levertijden van onze hout en staal meubels – Maikku). Telefonisch en per mail, blijven we bereikbaar, een reactie kan echter wat langer op zich laten wachten. Bij spoed, neem even contact op om te overleggen wat er mogelijk is.

Wandmeubel kinderkamer vliegtuig
Rechten en Plichten

Disclaimer

Disclaimer Maikku

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 april 2018.

Op het gebruik van deze website www.maikku.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Maikku streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Maikku niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Maikku aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin  voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Maikku en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Maikku gerandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door onze encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Maikku te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Maikku heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Maikku aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Maikku zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Maikku daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.